Oca
21
2013

Dünyanın En Ünlü 10 Matematikçisi


en-unlu-matematikciler
Matematik bazılarımızın korkulu rüyası, bazılarımız için ise dünyanın en zevkli uğraşı… Ancak matematik karnemizde not almak zorunda olduğumuz bir ders olmaktan çok daha fazla anlam taşıyan bir bilim dalı. Biz ‘Bunlar günlük hayatta ne işimize yarayacak?’ desek de, ilmi keşifler, teknolojik gelişmeler matematik temeline dayanıyor. Ve nice kıymetli insan, matematik dünyasında sayıların sırrını keşfetmek için emek vermiş, çaba sarf etmiş. İşte bunlardan bir kaçı:

kisisel-gelisim-yazilari

Thales-kimdir

THALES (İ.Ö. 640-548)

Milas’lı Thales, Mısır matematik okulunun ilk öğrencisidir. Büyük bir matematik bilgini ve filozofudur. İsa’dan önce yaşayan yedi büyük bilginden en eskisi ve en ünlülerindendir.

Bir daire içine üçgen çizilmesi problemini çözümlemiştir. Ters açıların eşitliğini o doğruladı. Üçgenlerin özellikleri ve Thales bağıntıları, Mısır’daki piramitlerin yüksekliğinin bulunmasında kullanılmıştır.

Eski Yunan matematiğine pek bağlı değildi. Thales, Pisagor ve Öklit, Yunan matematiğine yeni bir öğretim yöntemini ve  farklı kurallarını getirdiler.

kisisel-gelisim-nedir

 

pisagor-kimdir

PİSAGOR (İ.Ö. 596-500)

“Evrenin hakimi sayıdır. Sayılar evreni yönetiyor.”

Bu sözlerin sahibi +Samos’lu Pisagor’un, İsa’dan önce 596 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Yunan filozofu ve matematikçisidir. Ülkesinde hüküm süren politik baskılardan kaçarak, İtalya’nın güneyindeki Kroton şehrine gelmiş ve ünlü okulunu burada açarak şöhrete kavuşmuştur.

Pisagor’un matematik, fizik, astronomi, felsefe ve müzikte getirmek istediği yenilik, buluşlar ve ışıkları hazmedemeyen bir takım siyaset ve din yobazları halkı Pisagor’a karşı ayaklandırarak okulunu ateşe vermişler, Pisagor ve öğrencileri bu okulun içinde alevler arasında İ.Ö.500 yıllarında ölmüşlerdir. Pisagor’un ve öğrencilerinin çalışmalarının birçoğu bu alevler arasında yok olup gitmiştir.

Geometride, aksiyomlar ve postülatlar her şeyden önce gelmelidir. Sonuçlar bu aksiyom ve postülatlardan yararlanılarak elde edilmelidir düşüncesini ilk bulan ve ilk uygulayan matematikçi Pisagor’dur. Matematiğe aksiyomatik düşünceyi ve ispat fikrini getiren yine Pisagor’dur. Çarpma cetvelinin bulunuşu ve geometriye uygulanması, yine Pisagor tarafından yapılmıştır.

Pisagor’un adını 2.600 yıldır yaşatan, onu ünlü eden meşhur teoremi şudur: Bir dik üçgende, dik kenarlar üzerine kurulan karelerin alanlarının toplamı, hipotenüs üzerine kurulan karenin alanına eşittir. Pisagor teoremi, rasyonel sayılarla ölçülemeyen uzunluğun da var olduğunu gösterir.

Pisagor’dan önce, geometride, şekiller arasındaki bağlılıklar gösterilmeksizin elde edilenler, görenek ve tecrübeye dayanan bir takım kurallardı. Daha önce gelen bir yetkili ne demişse o sürüp gidiyordu. Pisagor’un matematiğe ispat fikrini sokması bu yüzden çok önemlidir.

kisisel-gelisim

 

arsimed-kimdir

ARŞİMET (İ.Ö. 287-212)

Archimedes, astronom Fidiyas’ın oğludur,  İ.Ö. 287 yılında Sicilya Adası’nda Siraküza şehrinde doğmuştur. Kral II.Hieron’un akrabasıdır. Bu nedenle, para sıkıntısı yaşamadan zamanını ilme verme fırsatı bulmuştur. Onun zekasını zamanında fark eden astronom babası, onu çok erken yaşlarda yönlendirmiştir.

Archimedes’e dünyadan gelip geçmiş üç büyük matematikçiden biri gözüyle bakılır. Bunlar sırasıyla, Archimedes, Newton, Gauss’tur.

Archimedes, uygulamalı ilimlere karşı büyük ilgi duyardı. Tıpkı Newton ve Hamilton gibi, hesaplarına daldığı zaman yemeklerini bile unutur yemezdi. Kendi halinde, kimseyle görüşmeyen bir kenara çekilmiş düşünen bir yapıdaydı

Dairenin alanı, çemberin uzunluğu, kürenin yüzölçümü ve hacmini ilk kez o hesaplamıştır. Pi sayısının hesabı yine ona aittir. En karmaşık eğrilerle sınırlı alanları ve yüzeylerin hacimlerini bulunma yöntemini o getirmiştir. Daire, küre, parabol parçası, heliksin ardışık iki yarıçapı ve iki halkası arasında kalan alan, küresel parçalar, dikdörtgenlerin, üçgenlerin, parabollerin, hiperbollerin ve elipslerin asal ekseni etrafında döndürülmesinden oluşan yüzeyleri ve hacimleri bulmada, bulduğu bu yöntemi uygulamıştır.

Newton ve Leibnitz’den 2.000 yıl kadar önce yaşayan Archimedes integral hesabını bulmuş ve problemlerinin birinde onların bulduğu diferansiyel hesaba başvurmuştur. Bu “sonsuz küçükler hesabı” dır.

Archimedes’in hayatının en karışık zamanı son günlerine, Roma’lılarla  Kartaca’lılar arasında İ.Ö. 264-146 yılları arasında yapılan Pön savaşları dönemine rastlar.

Bir defasında Archimedes, yere çizdiği şekil üzerinde bir problemi çözmeye uğraşıyordu. Roma’lı bir asker şeklin üzerine yürüdü ve Archimedes‘i kızdırdı. ”Aman daireme dokunma” diyen Arşimet yeniden problemine daldı.

Yine başka bir zaman, Archimedes Roma Şefi Marcellus’un yanına gitmek üzere kendisini izlemesini emreden askere, problemi bitirmeden kalkmayacağını söylemişti. Problemin çözümünün uzun sürmesine kızan asker, kılıcını çekti, yetmiş beş yaşındaki yaşlı ve silahsız  geometriciyi İ.Ö. 212 yılında canice öldürdü.

kisisel-gelisim-makaleler

 

öklid-kimdir

ÖKLID (İ.Ö. 300)

Öklid gelmiş geçmiş matematikçiler içinde adı geometriyle en çok özdeşleştirilen kişidir. Geometri dünyasındaki yerini, kendi zamanına kadar bilinenleri “Öğeler” adını verdiği kitaplarda toplamasına borçludur. Öğeler, dilden dile çevrilmiş, yüzlerce kez kopya edilmiştir, matbaanın icadından sonra da binlerce kez gözden geçirilmiş ve yeniden basılmıştır. Öklid derlemesinin tutarlı bir bütün olmasını sağlamak için, beş aksiyom ortaya koyar.

 1. İki noktadan yalnız bir doğru geçer.
 2. Bir doğru parçası iki yöne de sınırsız bir şekilde uzatılabilir.
 3. Merkezi ve üzerinde bir noktası verilen bir çember çizilebilir.
 4. Bir doğruya dışında alınan bir noktadan bir ve yalnız bir paralel çizilebilir.
 5. Bütün dik açılar birbirine eşittir.

Öğeler on üç kitaptan oluşmaktadır. Öklid geometrisi 19.yüzyıla kadar rakipsiz kalmıştır.

nlp-hipnoz-basari-motivasyon

 

harezmi-kimdir

HAREZMİ (780-850)

Tam adı Muhammed Bin Musa el-Harezmi olan bu büyük bilim adamı, Horasan’da doğmuştur. Bugünkü cebir ve trigonometrinin kurucusudur. Avrupa’nın en çok yararlandığı matematikçidir.

Cebir üzerine çok sayıda eser verdi. Descartes’e kadar batı bilim dünyasında egemen olan Harezmi ve Harezmi cebiriydi. Bu nedenle Harezmi dünya çapında bir matematikçidir. En önemli eseri, ”Cebir ve Mukayese Hesabı” dır. Deneyler,  enlem ve boylam kitapları ve bir de gökyüzü atlası vardır. Hindistan matematiğini dünyaya tanıtan yine Harezmi’dir.

basarili-olmak

 

DESCARTES-kimdir

DESCARTES (1596-1650)

Rene Descartes, Avrupa’nın savaşa sürüklendiği yıllarda, Fıransa’nın Tours kenti yakınında La Haye’de 31 Mart 1596’de doğdu. Asilzade, asker ve matematikçi olan Descartes, analitik geometrisi ile yeni bir çığır açmıştır.

Descartes, asil bir aileden geliyordu. Babası varlıklıydı. Rene’nin doğumundan birkaç gün sonra annesi öldü. Babasının küçük filozofu Descartes’in yetenekleri daha okul sıralarında ortaya çıkmıştı. Körü körüne inanılması ve bağlanılması gerekenleri temelsiz görüyor ve ispatsız hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Bu yüzden de papazlarla tartışmaya ispat yoluyla başladı. Her şeyden şüphe ediyordu.

Arkadaşlarından ayrılıp, iki yıl boyunca gizli bir eve taşındı ve matematik araştırmaları yaptı. Fakat arkadaşları burayı da bulunca, huzura ve sükuna kavuşmak için savaşa gitmeye karar verdi. Fakat burada da istediği sükunu bulamadı. Almanya’ya gitti. Bayram, tören ve şölenlere merak sardı. Yeniden askerliğe döndü.

Avrupa’daki skolastik düşüncenin egemenliğini sürdürdüğü ve karanlık çağın sona erdiği yıllarda, Descartes’i dinsizlikle de suçlamışlardır. Onun dini fikir ve düşünceleri rasyonelistti ve oldukça sadeydi. Sağlıksız ve cılız büyüdüğü için, yıllarca ölüm korkusu içinde yaşamıştır.

Uzun yıllar Hollanda’da kaldı. Optik, fizik, anatomi, embriyoloji, tıp, astronomi, meteoroloji ve gökkuşağı üzerindeki incelemelerini sonuçlandırmıştı. Her olaya bir hammadde gözüyle bakıyor ve ondan yeni bir şeyler çıkarmayı düşünüyordu. Bu nedenle çok yenilikçiydi.

Biraz sükuna kavuştuğunu sandığı elli yaşlarında, karşısına İsveç Kıraliçesi Christine çıktı. Bilmesi gereken her şeyi, hatta daha fazlasını öğrenmiş olan on dokuz yaşındaki Christine, Descartes’i kendisine özel öğretmen olarak tuttu. Christine’nin insafsız ve bitmek tükenmek bilmeyen çalışmaları onu yedi bitirdi. Kış, soğuk ve Christine’nin amansız çalışmaları sonunda hastalandı. Doktor kabul etmedi. 11 şubat 1650’de öldü.

Descartes, yeni bir geometriyi kurmuş ve modern geometrinin doğmasına olanaklar vermiştir.

cv-hazirlama-is-gorusmesi-is-hayatı

 

molla-lütfi-kimdir

MOLLA LÜTFİ
15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıd dönemlerinde yaşamış meşhur matematikçilerdendir. Sinan Paşa’nın ve Ali Kuşçu’nun talebesi olmuş, Ali Kuşçu’dan öğrendiği matematik bilgilerini Sinan Paşa’ya aktarmıştır. Böylece Sinan Paşa, onun vasıtasıyla matematik öğrenmiştir. Sinan Paşa’nın tavsiyesiyle, Fatih, Molla Lütfi’yi, özel kütüphanesinin müdürlüğüne getirmiştir. Molla Lütfi, bu sayede pek çok değerli kitaptan değişik bilimleri öğrenme fırsatına sahip olmuştur. Sinan Paşa, Fatih tarafından Sivrihisar’a sürülünce, Molla Lütfi de hocası ile birlikte gitmiş, Sultan II. Beyazıd’ın tahta çıkmasının ardından hocasıyla birlikte İstanbul’a dönmüştür. Önce Bursa’daki Yıldırım Beyazıd Medresesi’nde, sonra Filibe’de ve Edirne’de medrese hocalığı yapmıştır.
Molla Lütfi, kendisini çekemeyen bazı kimselerin, dinsizlik suçlamaları nedeniyle kovuşturmaya uğradı ve Sultan Beyazıd döneminde idam edildi. Ölümü üzerine pek çok kimse yas tutmuş, tarihler düşmüş ve şehit sayılmıştı.
Molla Lütfi’nin, çoğu Arapça olan eserleri 17. yüzyıla kadar elden düşmemiştir. Taz’ifü’l-Mezbah (Sunak Taşının İki Katının Bulunması Hakkında) adlı kitabı iki bölümden oluşur. Birinci bölümde kare ve küp tarifleri, çizgilerin ve yüzeylerin çarpımı ve iki kat yapılması gibi geometri konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise meşhur Delos problemi incelenmiştir. Molla Lütfi’nin, bu problemi, İzmir’li Theon’un eserinden öğrendiği anlaşılmaktadır. İzmir’li Theon, İskenderiye kütüphanesinin müdürü Eratosthenes’e atıfla, Delos adasında büyük bir veba salgını çıkınca, ahalinin, Apollon rahibine müracaat ederek bu salgının geçmesi için ne yapmak gerektiğini sorduklarında, rahibin tapınaktaki sunak taşını iki katına çıkarmalarını tavsiye ettiğini, böylece kolaylıkla çözülemeyecek bir matematik problemi ortaya çıkmış olduğunu yazar. Mimarlar bu işi başaramayınca, Platon’un yardımını isterler. Platon, rahibin sunak taşına ihtiyacı olduğundan değil, Yunanlılara matematiği ihmal ettiklerini ve küçümsediklerini söyleme maksadında olduğunu bildirdikten sonra, problemlerin orta orantı ile çözüleceğini ifade etmiştir. Molla Lütfi, işte bu hikayeye dayanarak eserini yazmıştır. Kitabında, küpün iki kat yapılmasının, yanına başka bir küp ilave etmek demek olmayıp, onu sekiz defa büyütmek demek olduğunu açıklar. Molla Lütfi Mevzuatü’l Ulüm (Bilimlerin Konuları) adlı eserinde de yüz kadar bilimi tasnif etmiştir.

mutlu-huzurlu-olmak

 

pascal-kimdir

PASCAL (1623-1662)

Pascal, 19 Haziran 1623 günü Fransa’da Clermont’ ta doğdu. Babası kültürlü bir adamdı.

Descartes ve Fermat gibi büyük matematikçilerle çağdaş olması bir yerde kendisi için bir şanssızlıktı. Bu nedenle, olasılıklar kuramının keşfini Fermat ile paylaştı. Kendisini “ harika çocuk”  diye ünlü yapan geometri fikrini, kendisinden daha az ünlü olan Desargues’dan esinlendi. Daha çok din ve felsefe konularına eğildiği için matematiğe az zaman ayırdı.

Pascal, çok erken gelişen bir çocuktu. Fakat vücutça oldukça zayıftı. Bunların tersine kafası çok parlaktı. Çok küçük yaşta olmasına rağmen, gece gündüz matematik problemleriyle uğraşmaya başladı. Sağlığının bozulacağından endişelenen babası, bir ara matematik çalışmasına engel olduysa da onun bu davranışı Pascal’ı matematiğe daha çok yöneltti.

Hiçbir yardım görmeden ve hiçbir geometri okumadan, çok küçük yaşta bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu kanıtlamıştır. Daha önce hiçbir kitabı okumadan, Euclides’in birçok önermesini ispatlamıştı. Pascal kendi kendine bir geometrici olmuştu.

Pascal, on altı yaşından önce, 1639 yılında, geometrinin en güzel teoremini ispat etti. İngiliz matematikçisi ünlü Sylvester, Pascal’ın bu büyük teoremine “Kedi Beşiği” adını vermiştir.

Pascal, on bir yaşına gelince sesler hakkında bir eser vermiştir. On altı yaşındayken, konikler üzerine bir eser yazarak, ünlü Descartes’i hayretlere düşürmüştür. On sekiz yaşına gelince, şimdi Paris sanayi müzesinde saklanan hesap makinesini bulmuştur. Fizikte, havanın ağırlığını, sıvıların denge halini ve basıncı hakkında Pascal kanunlarını bulmuştur.

Pascal, on yedi yaşından ölümü olan otuz dokuz yaşına kadar ızdırapsız ve acısız gün görmedi. Yirmi üç yaşlarında, geçici bir felç geçirdi. Hazımsızlık, mide ağrıları, uykusuzluk, yarı uyuklamalar ve bu ağrıların verdiği gece kabusları onu yedi bitirdi. Böyle olmasına rağmen, yine de durmadan çalışıyordu.

1648 yılında Toriçelli’nin çalışmalarını inceleyerek, onun da önüne geçti. Yükseklikle basıncın değiştiğini saptadı.

Pascal, kız kardeşinin de etkisi ile 1654 yılından sonra kendini dünya işlerinden ve matematikten çekti, hıristiyanlığın o koyu tutuculuğu içine gömülüp gitti.

1658 yılının bir gecesinde, uykusuzluk ve diş ağrılarından kıvranan Pascal, kerpetenin egemen olduğu bir zamanda, korkunç ağrılarını unutmak amacıyla, birçok ünlü matematikçinin uğraştığı zarif sikloid eğrisine daldı. Sikloid üzerine o kadar daldı ki, tüm ağrı ve acılarını unuttu. Tam sekiz gün sikloid geometrisi üzerine çalıştı.

Yıl 1658… Kısa aralıklarla gelen uyuklamalar dışında, dinmek bilmeyen şiddetli baş ağrıları ona çok eziyet ediyordu. Tam dört yıl bu ağrılarla kıvrandı. 1662 yılının Haziran ayında otuz dokuz yaşındayken öldü. Yapılan otopside, ağrılarının nedeninin ciddi bir beyin hastalığından ileri geldiği saptandı.

Pascal, Fermat ile birlikte olasılıklar kuramını kurmakla, yeni bir matematik dünyası kurmuştu. Pascal üçgeni, binom açılımındaki katsayıları bulmaya yarar.

mutlu-evlilik

 

newton-kimdir

NEWTON (1642-1727)

“Herkesin beni nasıl gördüğünü bilmem. Ben kendimi, deniz kenarında oynarken, önünde hiç keşfedilmemiş engin gerçek okyanusu yayılmış duran ve cilalı bir çakıl taşı ya da güzelce bir istridye kabuğu bulmakla zevk duyan bir çocuk gibi görüyorum.”

İşte, uzun yaşamının son yıllarında kendisi hakkında böyle hüküm veren İsaac Newton, 1642’de Woolsthrope kasabasının bir şatosunda yaşayan çiftçi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. İngiliz ırkının en büyük zekalı adamı olarak nitelenen Newton’un babası, oğlunun doğumundan önce otuz yaşında öldü. Annesinin söylediğine göre, zamanından erken doğan küçük Newton, o kadar ufak tefekti ki bir litrelik kavanozun içine bile sığabilirdi. Newton’un çocukluğu da dinç, canlı ve kuvvetli değildi. Diğer arkadaşları gibi eğlenceli vakit geçirme yerine, eğlencelerini ve oyunlarını kendi yaratıyor ve bunlarda parlak zekası ortaya çıkıyordu. Geceleri köylüleri korkutmak için kandilli uçurtmaları, tümü ile kendisinin yaptığı ve oldukça güzel işleyen hareketli oyuncaklar, su çarkları, gerçekten buğday öğüten bir değirmen, küçük kız arkadaşları için iş kutuları ve oyuncaklar, resimler, güneş saatleri, tahtadan yapılmış ve gerçekten işleyen duvar saati gibi şeyler onun çok erken yaşlarda yaptığı buluşlardı.

Newton, daha on sekiz yaşında, Cambridge’de öğrenci olduğu yıldan başlayarak, evrensel bir beğeniyle karşılandı. Üniversiteyi bitireli iki yıl olmadan, bilim dünyasınca alkışlanıyor ve hükümdarlardan saygı görüyordu.

Ürkek yapılı, sinirli, çabuk kızan ve itirazla karşılanmaktan korkan bir yapıya sahipti. Eserlerini ancak kendisini seven dostlarının zoruyla bastırmıştır. Eleştiriden kaçardı. ”Optiks” adlı eserinin eleştirilerine dayanamamış ve bu eseri yazdığına pişman olmuştur. Yerçekimi genel kanununu 1687 yılına kadar yayınlamadı. Tam yirmi yıl bu genel çekim kanunu kuramını geliştirdi.

Grantham okuluna devam ettiği sıralarda ve Cambridge’e hazırlanırken köyün eczacısı Mr. Clarke’ın evinde kalıyordu. Orada eski bir kitap koleksiyonu buldu ve onları yutarcasına okudu. Hiç evlenmedi.

Newton’un hareket kanunları:

 1. (Eylemsizlik Kanunu) Bir cisme hiçbir kuvvet uygulanmazsa, bu cisim olduğu yerde hareketsiz kalır veya hareket halindeyse, bir doğru boyunca düzgün bir hareketle, yani ivmesi sıfır olan bir hızla hareket eder.
 2. Kütle m, sabit ivme a ve kuvvet f ise, f=ma şeklinde sabittir.
 3. (Etki ve Tepki Kanunu) Etki ve tepki eşittir ve ters yönde iki kuvvettir.

Newton’a, bu buluşlarını nasıl bulduğu sorulduğunda, sürekli düşünmeyle, diye yanıt vermiştir. Newton’un en önemli buluşu, diferansiyel ve integral hesabı keşfetmesidir. Zaten Newton’u dünyada gelmiş geçmiş üç büyük matematikçiden biri yapan buluşu budur.

Newton, 1661 yılının Haziran ayında Cambridge’deki Trinity College’e girdi. Newton’un matematik öğretmeni İsaac Barrow hem ilahiyatçı ve hem de matematikçiydi. Matematikte parlak fikirli olan Barrow, öğrencisinin kendisinden çok ileride olduğunu kabul ediyor ve 1669’da matematik kürsüsünü bırakıp sırası gelince yerini o eşsiz büyük deha Newton’a bırakıyordu.

1664 ile 1666 yılları arasında, yirmi bir yaşından yirmi üç yaşına kadar çok yoğun bir çalışmaya girmiş ve yaptığı çalışmaları uzun zaman gizli tutmuştur. Ocak 1664 yılında üniversiteyi bitirmiş ve lisans diplomasını almıştır.

Bir kuyruklu yıldız ile Ayın etrafındaki, Ayla ilgili şeyleri incelerken hastalandı. Bulduğu sonuçları da gizli tutmuştu. Bu iki yıl içinde diferansiyel ve integral hesabı keşfetmiş, genel çekim kanununu bulmuş ve beyaz ışığın analizini deneysel olarak yapmıştı. Bunların tümü, yirmi beş yaşından önce bulunmuş şeylerdi. 20 Mayıs 1665 tarihli bir yazısıyla, bir eğrinin üzerindeki bir noktadaki teğeti ve eğriliğini verecek yöntemini daha yirmi üç yaşındayken yayınlıyordu. İşte bu, diferansiyelin bulunuşunu müjdeliyordu. Bu sıralarda ünlü sonsuz küçükler hesabına doğru yaklaşıyordu. Yine bu sıralarda, binom formülünü bulmuştu.

1667 yılında Cambridge’e dönüşünde Trinity Collegei’ne üye olarak atanan Newton artık rakipsizdi. 1668’de tek başına yansımalı teleskopu yapmış ve uyduları incelemekte kullanmıştır. ”Philosophy Naturalis Principia Mathematica”  adlı eserini yazmaya başladığında geceli gündüzlü çalıştı. Ünlü pertürbasyon kuramını ortaya atmıştır. Bu kuram daha sonra ilerletilerek elektronların yörüngelerine uygulanmış, on dokuzuncu yüzyılda bu kuramla Neptün ve yirminci yüzyılda da Plüton gezegeni keşfedilmiştir.

Principia’ları yazmak için on sekiz ay uykusuz ve gıdasız kalan Newton, ellili yaşlarına yaklaşıyordu. Bu yorgunluktan sonra 1692 sonbaharında iyice hastalandı. Yiyeceklere karşı olan tiksinti ve sürekli uykusuzluk neredeyse onu çıldırtıyordu. Ağır hasta olduğu tüm Avrupa’ya yayıldı. Düşmanları bile, daha sonra iyileşmesine çok sevindiler.

Newton, 1696’da elli dört yaşında darphanede para basımı düzenlemekle görevlendirildi. 1701 ile 1702 yıllarında, Cambridge Üniversitesi’ni parlementoda temsil etti. 1703 yılında Royal Society’nin başkanlığına seçildi. Ölünceye kadar da bu makamda kaldı. 1705 yılında Kraliçe Anne tarafından chevalier’lik rütbesi ile onurlandırıldı.

telkinCDler

1696 yılında Bernoulli ve Leibnitz, Avrupa’lı matematikçilere iki soru ile meydan okuyorlardı. Altı ay uğraşıldıktan sonra yeniden ortaya atılan problemleri, Newton ilk kez 29 Ocak 1696 günü akşamı darphaneden yorgun argın evine döndüğünde bir arkadaşından duydu. O gece her iki problemi de çözdü. Ertesi gün isim vermeden her iki çözümü de Royal Society’ye gönderdi. Çözümleri gören Bernoulli, hemen, ”İşte! Arslanı pençesinden tanıdım”  diye haykırdı.

1716 yılında yetmiş yaşındayken bile fikri yapısı oldukça dinçti. Bu sırada Leibnitz yine ortaya attığı bir problemle Avrupa matematikçilerine meydan okuyordu. Newton problemi darphaneden akşam eve dönüşünde saat beşte almıştı. Çok yorgun olmasına karşın, problemin çözümünü o akşam hemen buldu.

Yaşadığı uzun yılları en mesut biçimde geçiren ve yaptıklarının sonuçlarını gören, takdir edilen, şan ve şöhretle alkışlanan tek matematikçi Newton’dur. Ömrünün son üç yılını çok ağrı ve acılar içinde yakalandığı böbrek taşı hastalığından çekti. Ölümüne yaklaşırken bir de öksürüğe yakalandı. Birkaç gün içinde ızdırap ve acıları duymayan bir rahatlığa erişti. 20 Mart 1727 sabahı bir ile iki arasında bu dev bilim ışığı söndü.

beden-dili-imaj-kariyer-hitaber

 

gelenbevi-kimdir

 Gelenbevi İsmail Efendi

1730 yılında Manisa’nın Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendir. İlk bilgilerini çevresindeki bilginlerden almış, daha sonra, öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada, matematik bilgisini oldukça ilerletmiştir. Müderrislik sınavını kazanarak 33 yaşında müderris olmuştur. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verip çalışmalarına devam etmiştir.

Gelenbevi, eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’nın istekleri üzerine, Kasımpaşa’da açılan Bahriye Mühendislik Okulu’na altmış kuruşla matematik öğretmeni olarak atandı. Bu atama ona parasal yönden bir rahatlık getirdi. Hakkında şöyle bir öykü anlatılır: ‘Bazı silahların hedefi vurmaması, padişah III. Selim’i kızdırmış ve bunun üzerine Gelenbevi’yi huzuruna çağırarak ona uyarıda bulunmuştur. Gelenbevi bunun üzerine hedefe olan uzaklıkları tahmin ederek silahlardaki gerekli düzeltmeleri yapmış ve topların hedefi vurmalarını sağlamıştır. Gelenbevi’nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve ödüllendirilmiştir.

Gelenbevi, Türkçe ve Arapça olmak üzere tam otuz beş eser bırakmıştır. Türkiye’ye logaritmayı ilk getiren Gelenbevi İsmail Efendi’dir.

*

Eslem Caner

ilim_23@hotmail.com

www.hepsi10numara.com

 

 

 

*

telkinCDler-3

 

 

 

Bir önceki yazımız olan En Güzel 10 Alfred Hitchcock Resmi başlıklı makalemizde Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock filmleri ve Alfred Hitchcock hakkında hakkında bilgiler verilmektedir.

Share

Benzer Yazılar

Yazar Hakkında:

198 Yorum Yapılmış + Sen de Yorum Yap

 • matematiği çok seviyorum bu yazıda çok güzel olmuş, yazarın ellerine sağlık. ahmet

 • abi cim adamlardaki zeka bizde olsa oo biz maematikçi değil bilim dadamı oluruz

 • güzel çok güzel 1905 1905 1905

 • güzeeeeeeeel

 • lan ulan ADamlarda öyle zeka varki normal bu devirde böyle çalışan adamlar bulma zor niye diye sorarsanız; bu adamlar hem ders çalışır hem okuldan atılır nasıl oluyor lan bu iş bi anlasam bunun formülünü yokmu kendim tek dil tüm herkese dil sadece kardeşlere ve kendime işlerim…anladiiiiiiiiiiiiiiiiii…yoksa …………….anlamadi…………………..hııııııııııııııııııııı……………?

 • tşkkürlerrr çok lazmdı çok çok tşekkürler

 • Gelenbevi İsmail Efendi ne zaman öldü???

  • abi iyimiş ama uzun yani pohahahahahahah

   • hayatı tesbih yapmışım sallıyormuşum adını duydukça ağlıyormuşum pohahahah 😀 🙂

 • abi çok iiiiiiya gs

 • arkadaşlar çok iyi adnan şensesi anıyoruz saygı duruşu lütfenn : (

 • saolun baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • newton harika bir ünlü bir matamatikçidir 1642-1727

 • çok saçma konuşuyorsunuz

 • ödev vardı thank you

 • Sultan , you can say ” thank you ” that’s true..

 • süperr>>

 • dünyanın en kolay dersi matematiktir. düşünsenize matematik olmasaydı hayat bomboş olurdu . bu yazarın eline sağlık çok iyi iş çıkarmış <3

 • dersime çok yardımcı oldu:)

 • hiç şaşırmadım çnk biliyordum ama bi kaçını bilmiyordum

 • ödevime ve gelecek sınavıma yardımcı olacağımı düşünüyorum thank you

 • 100aldım saol kardeş

 • çok güzel çok beğendim ama en büyük bilim adamı EİNSTAİN’İ unutmuşsunuz.Ama yinede işime yarar sağolun.

  • Sevgili Beyza, Einstein matematikçi değildir. O, fizikle uğraşan bir bilim adamıdır.

  • Sevgili beyza şurdada bi hatan var dünyanın en büyük en zeki insanı nikola tesla dır

 • tş çok işime yaradı

 • Ödev vardı sağolun 😀 gerekliydi. Sizin sayenizde eksi (-) almaktan yırtım.

  • 😀 😀 😀 😀 😀 😀 .D 😛 😛 😛 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

 • tşk projeden (-)eksi almadım işime yaradı <3

 • çok güzel olmuş matematik dersim kötü olduğu için matematikten proje ödevi aldım inşallah 100 alıcam

 • çok iyi süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 • newton biraz fazla değilmi yaa ellerim koptu onu yazana kadar 😀 😀 <3
  <3

 • newton biraz fazla değilmi yaa ellerim koptu onu yazana kadar 😀 😀 aMA süper bir site

 • sizdemi mat projesi aldınız :):):):):):):):)

  • puhahahahahahahahpuahahhahahahahha

   gs diye takımı olurmuş
   puhahahahhahahahahhapuhahahhahahaha
   ay hiç güleceğim yoktu

 • arkadaşlar çık işime yaradı 😀 😀 😀 😛

 • bence matamatikcilere tesekurlerimi sunarim

 • ulan adamlardaki zeka bende olsa süper olurdu valla ha

 • süperrrr

  • 🙂 😀 😀 🙂 🙂 🙂 teşekkürler bu site çok güzellllll

  • harika pampa ssssssssssssüper

 • thank you

  • Arkadaşlar ben Talha sabahtan akşama kadar proje ‘ mi yaptım hemde hiç mola vermeden bunun için size yemin bile edebilirim tabiki çok yoruldum lafını unutmayalım

   ☺😊😀😁😂😃😄😐😯😉😈😇😆😅😑😠😕😬😡😢😴😨😧😦😥😤😣😮😩😰😟😱😲😳😵😜😛😍😒😞😷😶😝😋😗😙😘😚😎😓😏😪😔😖😌😭😫🙋🙌🙍🙅🙆🙇😻😹😸😼😺🙏🙎😽😿😾🙀🙈🙉🙊👴👩👨👧👦👶💩💩💩💩💩💩👵💏💏💏💏💏💏oooooo o içine hem boka hem de fantezi

 • 🙂 🙂 😛 🙂 <3

 • güzel

  • Thank You Newton çok uzunya ellerim kopyu

   • çok teşekkür ederim.matematik projesi için çok yararı dokundu.

 • 🙂 çok tşk ederim 🙂

 • 🙂 TŞK 🙂

 • vavvvvv ya o akıl bende olcak bu mat sınavım12 idi ondan önce 40 tı

 • projem için yararı oldu.bu site için çalışanlara çok tşk ederim.

 • Çok teşekkürler Matematik Projeme yardımcı oldu.:D

 • Cahit Arf yok ??

 • teşekkür ederim çok işime yaradı

 • bayıldım ayrıca ödevime de çok yardımcı oldu emeği geçen herkese teşekkürler:D

 • teşekkürkler proje için çok iyi oldu 🙂

 • güzel olmuş eline sağlık

 • Teşekkür ederim mat p

 • Einstein yok ama ödevime çok yardımcı oldu thank you

 • ödevimden tam not aldım oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 • çok güzel yazanın ellerine sağlık

 • çok tşkür ederim çok işime yaradı 🙂

 • teşekkürler ödevimden tam not aldım 😀

 • Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz.THANK YOU

 • ARKADAŞLAR PROJEDEN KAÇ ALDINIZ

 • Teşşekkür ederim çok yardımı dokundu ancak bazıları çok uzun yaa ödev 4 saatimi aldı :/

 • ancak proje ödeviniz olursa girersiniz

 • çoooooooooooooooooooooooook güzel

 • bazılarının ölümü yazmıyo ama güzel site

 • gerçektende insanların hayatlarında büyük değişikler yapmışlar ve hepsini r

 • Odevimden tam not aldim çooook tsk.

 • Odevim icin çok yardımcı oldu coooooooooooooook tsk…

 • matematiği bulan gebersin

 • cok guzel tesekur ederım 100aldım

  • THANKYOU

 • ALLAH razı olsun

 • teşekkür ederim…

 • bence iyi

 • sıkıcı ama boşver

 • aynen haa başkan 😀

 • izmirin ağası her zaman biziz
  GÖZTEPE YALIIIII

 • adamlarınki beyinse bizimki ne acaba

 • onnumara

 • 1+1 bilen varmı

 • 🙂 🙂 🙂 çokkkkkkkkkkkkkkkkk iyi ödevimi kolayca yaptım

 • Benim için en iyi matematikçi Âli kuşcu dur
  su 10 kişiden en onemlisi newton
  ayni donemin 3 kafadari thales pisagor ve oklid geometride ustadirlar
  galileo galilei en onemli astrofizikcidir
  kopernik ise dunyanin yuvarlak oldugunu ortaya atan ilk kisidir
  Su anda yasayan en zeki kisi bence hawking dir (her ne kadar listede 7. Sirada olsa da_bu listeden bahsetmiyom )
  özetle forever ayzak niwtın

  pisagor ve arsimedin olumu cok kotu biri alevlerle biri bir problemi cozerken uzun surdu diye bekletilen asker tarafindan katledilerek…

  Isaac newton – Galileo Galilei – Harezmî – Stephen HAwking

 • thank you weri good

 • ben valla hiç uğraşmadım fotosunu ayrı yazısını ayrı yazıcıdan çıkardım

 • gerçekten çok güzel harika projem için bir numara

 • bunlar ünlü matematikçiler mi ?

 • offfffff offfffffffff çok sıkıcı yaaaaaaa

 • aa matematiğinize oooofffffffffff

 • :((((((((((((((

 • ellerinize sağlık süper olmuş.tuttuğunuz altın olsun.

 • ellerinize sağlık fıstık gibi olmuş daha varsa yazın sabırsızlıkla bekleriz

 • eksikti bütün bilim adamlarını bir arada toplasaydınız ne olurdu

 • sevilay çok haklı ona katılıyorum

 • oooooooooooffffffffffff daha fazla matematikçi lütfen proje ödevi

 • Vay bee ne güzel siteymiş…Hoca performans ödevime 100(yüz) verdi…Hep bu siteyi kullanacağım..Siteyi yapanlardan Allah rağzı olsun…. 😀

 • güzel siteeeee :d

 • haddince ajur babacana

 • dünyanın en ünlü 10 matematikçileri 61 61 61 61
  <3 <3 <3 <3

 • daha çok matematikçi lütfen proje ödevi

 • SÜPERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 • BENİMKİDE PROJE

 • MELEK EYLÜL BİZİM SINIF ARKADAŞIMIZ VAR ÖYLE

 • çok güzel olmuş ödevime de çok yardımcı oldu teşekkür ederim 🙂 🙂 🙂 🙂

 • Adamlardaki zeka bizde olsa dünyayi fet etmistik

 • lalaleleoleoeldfchhd saol 😀 sdjxıjhfrundc grfedsx

 • niye daha kazla bilgi verilmiyor. birde internet herşeyi biliyor diyorlar.

 • super job creation thanks to many

 • turkce konuşalım ”çok yardımcı oldu saolun”

 • bunun yazarı kim kim Yazmış. Gerekli.

 • Çooooooooook teşekkür ederim .. Çok işime yaradı.!?.

 • sa

 • burada neden anstaın yok yavvvvvvvv

 • Çok gerekliydi teşekkür ederim. Matematik projem vardı. Ben Pisagor ve Gelenbevi İsmail Efendi’yi seçtim. Ellerinize sağlık…

  • Soy adın ne

 • benim çok işime yaradı çok teşekkür ederimmm

 • Thank you

 • Huzel ama biraz kısa olsaydı siteyi kuranlara cok tesekkurler kesin 100 alıcam prozeden thenk you arkadaslar

 • Bide ali kuscu yokmus

 • aslinda guzel ama baziları biraz daha uzun bazilarıda bıraz daha kısa olabilirdi .güzel yaniii fazla tavsiye etmem ama olsun

 • Lan Veledler Bunu Guzel Yapmıslar Ama Newton Uzun Olmus Kapayın Lan O Cenenizi SHUT UP VELEDLER SHUTUP

 • güzellllllllllllllll AMA Newton çok uzun

 • adamlardaki akıl bizde olsa super olurdu diyenlere bir sozum var o zaman sizde adamlar dibi acı icinde oşup giderdiniz ha bide nie bu aralar herkez mat prozesi alıo bende mat aldım

 • sabahtan beri aradığımızı şükürler olsunki bulduk 🙂 bu bize bi ders oldu bidahada bu hatayı yapmam. 🙂

 • hangi proje ödevin tşkr
  <3

 • çok faydalı buldum işime yaradı teşekkürler

 • güzel ama uzun yaw tşk cok isime yaradi eyw

 • iyi bir tşk…işime yaradı

 • hepiniz salaksınız biraz aklınız olsa böyle şeyler demessiniz kuran kişi kimse güzel olmuş aferim

 • nende aldım kim verdi bana songül derebeşı verdi

 • çok güzel ama hoca bizden 15 tane istedi yaa

 • amamaammm

 • Çok tşk projeme yaradı

 • hayatları kısa olsa daha iyi olacaktı

 • çok saçma

 • Süper bi site cooooooooookkkkk yardımcısı oldu??????????????

 • Çok guzel mis yaa☺☺

 • Bbeeeeeeeenndddddddeeeeee buna bakayım

 • Hadi görüşürüz

 • Süper projeden 100 aldım

 • porojeden 95 aldım

 • süper

 • bjk

 • thank you teşekkürler proje :p :p :* :* 😮

 • ay projemdi çok teşekkurler

 • BURANIN KAYNAĞI OLARAK NE YAZABİLİRİ PROJE ACİLLLL???????????????

  • Kaynak: Hepsi10numara.com demeniz yeterli. Başarılar.

 • öh be bir türk yok osmanlıl da çok bilim adamı vardı noldu

 • Ooooo cok guzel

 • NEWTON BİKERE FİZİKÇİ ALLAH SİZİN…

 • abi harika 100 aldım öklid sayesinde………….

 • çok iyi p için

 • bunların hepsi güzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzel

 • harikaymış

 • thank you thank you thank you

 • Matematik projesi icin ideal 🙂

  • Duyduguma sevindim, kolay gelsin 🙂

 • Tessekurrrrrrrrrrrr

 • Thsk you

 • ayca hadi yine iyisin takdir gene ve gene geliyor

 • Eeeeeee ne sandın sınıfın birincisiyim her donem alicam ilahiiiii

 • Sende cok hava atiyosun kendini bir …….. sanma

 • Kiskanma sende calis okulun ilk 20 sine gir kendin bir …… alamiyorsun kiskanc

 • matematikten nefret ederim. arşimetin hikayesi çok komik okuyun. proje için yapıyom.

 • harika bir site bence

  • Çok teşekkürler.

 • Ulan adam akilli yorum yapan bi Allahin kulu yok be. Mat seviyorum diyenlerde %80 yazim hatasi yapmis geri kalanlarda salak salak ne oldugu ne icin oldugu belirsiz yorum atmis. Keske bu adamlarin tirnagi kadar akil olsaydi da sizde ulke olarak rahat edeydik

 • Harezmi 0’ı buldu bikere

 • Çok teşekkür ederim

 • Ehhhhhhh ühhhhhhhh

 • proje için gerekli

 • arkadaşlar şu İngilizce konuşma numaralını bırakın unutmayın bu site Türklere ait İngilizlere değil bu yüzden nerede nasıl konuşmanız gerektiğini bilin !!!!!!!!!!

 • Arkadaşlar haddinizi bilin numara yapmayı bırakın

 • İşime yaradı saol

 • çok teşekkürler çok işime yaradı :] :*

 • SİZİ ÇOK SEVDİM BUNU YAPANIN ELERİNE SAĞLIK

 • Bu bilgiler bana çooooooook gerekli olacak

 • çok işime yaradı ama yaz yaz bitmiyo

 • İyi oldu ben sizi

 • Çok güzel tesekkurler çok optum (thank you ver much)

 • tşk

 • Listeyi sözelci biri mi hazırladı ? Matematik diyorsun Matematikçilerin prensi Gauss yok. En ünlü 2. Matematikçi Euler yok ? ??

 • Eyw gardaş

 • Super♡♡♡

 • Riemanin hayatı ve mtematige katkılarını bilen varmı?

 • Çok işe yaradı projeme çok yardımcı oldunuz sağolun

 • hhh

 • Harika ödevi yaptım inşallah hoca 100 verir

 • ŞU AN PROJE YAPIYORUM ÇOK İŞİME YARIYOR

 • thank you.Çok güzel bir yazı…Teşekkürler.

 • abi varya bu site 10 numara gerçekten çok sağolun teşekkürler…🙏🙏

 • çok iyi yazarın elini seviyim çok kötü hhhhahahahhh

Bir Yorum Yap

Giriş

Anket

Favori bilim insanınız kimdir?

View Results

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

En Çok Okunan Yazılar