Breaking News

Önden Giden 10 Müslüman Kadın

islam-kadinlari-hepsi10numara

Hz. Âişe
Hz. Âişe, Peygamber Efendimiz’in eşi ve onun en yakın arkadaşı Hz. Ebû Bekir’in kızıydı. Âişe-i sıddîka diye tanındı. Annesi Ümmü Rûmân, Peygamber Efendimiz’in çok değer verdiği bir hanımdı.
Evinin kapısı Mescid’e açıldığı için Peygamber Efendimiz’in bütün sohbetlerini, vaaz ve hutbelerini dinlerdi. Mükemmel zekâsı, kuvvetli hâfızası ve güzel konuşmasıyla Peygamber Efendimiz’in takdirini kazanmıştı. Bu sebeple Efendimiz onunla konuşmaktan, bitip tükenmeyen sorularına cevap vermekten zevk duyardı.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra 47 yıl daha yaşadı. Hicretin 58. yılında, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi 63 yaşında iken Medine’de vefat etti.

Hz. Hatice

Büyük İslâm kadını, mu’minlerin anası, Allah Resulullah (s.a.v) değerli zevcesidir. Müslüman olmadan önce dahi, insanın değer ve üstünlüğünü paraya-pula, dünya malına, ırka, makama değil, onda bulunan güzel sıfatlara, insanî ve ahlakî değerlere bağlıyordu.

Resulü Ekrem’le tanıştıktan sonra, Hazret’in fakirlik ve öksüzlüğüne bakmamış, bizzat kendisi evlilik teklifinde bulunmuştu.  Hz. Hatice’nin bir başka özelliği ise o değerli insanın nedenli akıllı, basiret ve dirayet sahibi oluşudur.

Hatice (r.a.)Ramazan ayında vefât etti ve Mekke’deki Hacun kabristanına defn edildi

HZ. RABİA-TÜL ADEVİYYE

Yetişen büyük hanım evliyalardandır. Dünyaya düşkün olmaması ve
ibadetleriyle meşhur bir hanımdır. Basra’da doğdu. Ailenin dördüncü çocuğu olduğundan ismini bu manaya gelen RABİA koydular. Rabbinin rızasından başka bir şey düşünmeyen, gece ve gündüzünü ona ibadet ve tefekkürle geçiren, hayatı boyunca çok işkence ve eziyet görmesine rağmen imanından dönmeyip sabreden, kısacası gözlerine

Rabbinin hayalinden başka hayal girmeyen çok yüce bir kadın evliyadır. Kudüs civarında vefat etmiştir. Allah bizi onun şefaatine nail eylesin.

Hz. Meryem

Hz. İsa (a.s.)’nın annesidir. İsrâiloğullarının ileri gelenlerinden ve âlimlerinden biri olan ve Dâvud (a.s.)’un soyundan gelen İmran’ın kızıdır: “Allah iman edenlere namusunu koruyan, İmran’ın kızı Meryem’i de misal gösterir.” (66/Tahrîm, 12). Meryem “dindar kadın” demektir.

Zekeriyya (a.s.) onun için mescidde özel bir yer (mihrab) tahsis etmişti. O burada sürekli ibâdet ve duâ ile meşgul olurdu.

Hz. Meryem’in ne kadar yaşadığı ve nerede öldüğü hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Hz Fatıma (r.a)
Rasulullah’ın Neslini Devam Ettiren kızı.

Hz. Ali kerremallahu veche efendimizin zevcesi, Cennet hurilerinin hanımefendisi. Anneciği Hz. Hatice (r.â)’nın vefatından sonra yaşının küçük olması sebebiyle babacığının yanından hiç ayrılmadı.

Rahmet Peygamberi babasının vefatından altı ay geçmişti. Hz. Fâtıma da hastalanıp yatağa düştü,  sonra vefat etti.

Hz. Asiye

Kuran-ı Kerim´de onun Hz. Musa’yı bulup sarayına almasından bahsedilir.

Âsiye valide o zalim ve hain Firavunun karısı olduğu halde Allaha iman etmiş bir kadındır. Allaha imanı ve Hz. Musa’yı himayesi sebebiyle Allah (cc) ona yüksek dereceler vermiş, şehadet nasip etmiş aynı zamanda Peygamber Efendimizin (sav) övgüsüne mahzar olmuştur.

Hz Âsiye’yi inancından vazgeçiremeyeceğini anlayan Firavun, türlü işkenceler sonunda onu şehit etmiştir.

Hz Sümeyye 

İslâm’da ilk şehid olan hanım sahâbî olarak bilinir…

Ammar İbni Yâsir radıyallahu anh’in annesi. Rasulullah sac Duasına muhatab kişi.

— Yâsir ailesi sabredin. Size cennet vâdedilmiştîr, diyordu.
Ebû Cehl tarafından katledilen Sümeyye ecrini ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek en kıymetli varlığı olan canını Allah (C.C) yolunda hiç gözünü kırpma­dan feda etmiştir. Onun îmanı bunu gerektirmişti.

Saba Melikesi Belkıs

Güzelliği, bilgeliği dört büyük kitap aracılığı ile günümüze kadar ulaşmış. MÖ 10. yüzyıl civarlarında yaşadığı varsayılan Saba Melikesi Belkıs, başkenti Mağrip olan günümüz Etiyopya, Somali ve Yemen topraklarını kapsayan Kızıl Deniz’in iki yakasına yayılan Etiyopya ve Somali’de hükümranlık sürdü.

Sebe Melikesi, Güneş’e tapan bir kavim içinde yaşıyordu. Ancak Hz. Süleyman’ın samimi ve etkileyici bir dille yazdığı mektubunu okuması ve ardından Hz. Süleyman’ı ziyaret ederek, onun ihtişamlı hâkimiyetine şahit olması, iman edip Müslüman olmasına vesile olmuştur.

Hz Hacer

Hz. İbrahim’in zevcesi ve Hz. İsmail’in annesidir Hâcer validemiz.

Hz ibrahimin ilk eşi Sare validemizin cariyesi, Allah Teala, İsmail’in kurban edilmesi emrini verdi.

Hz. Hacer şeytanın bütün iğvasına rağmen yine tevekkül etmiş, Allah’ın emrine rıza göstermişti. Bu rızalarının karşılığı olarak Allah, İsmail’lerini onlara bağışlamıştı.

Hz. Peygamberimiz Hz. Hacer soyundan gelmiştir.

Hâcer annemiz, doksan yaşında vefat ederek Hicr’e defnedilmiştir.

Nene Hatun

Tarihimize “93 Harbi” adıyla geçen Türk-Rus savaşında Erzurum’un Aziziye Tabyası’nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe kazandıran Türk kadını. 1857 yılında Erzurum’da doğdu. Tam doksan sekiz yıl orada yaşadı.

Bir kahramanlık sembolü olarak tanındı ve anıldı. Ömrünün son demlerini “Üçüncü Ordu’nun Annesi” olarak geçirdi. 1955 yılında “Yılın Annesi” seçildikten sonra 22 Mayıs 1255 günü Erzurum’da zatürreden vefat etti.

kuranda-gecekadinlar--hepsi10numara

*

Hazırlayan :

Ahsen El Efşan

twitter.com/Pnrdurn

www.Hepsi10Numara.com

 

 

Bir önceki yazımız olan Kaybettiğimiz 10 Erdemimiz başlıklı makalemizde erdemler, iyilikler ve kaybettiğimiz değerler hakkında bilgiler verilmektedir.

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir